Samfundet er i konstant udvikling

Det handler om, at følge med og være på,  i nutidens samfund. Tiden flyver, og udviklingen går stærkere og stærkere. Vi vil og skal være de bedste, og netop derfor handler det om, at kunne skille sig ud fra mængden. Det handler om at have styr på sin faglighed og sine kompetencer. For en virksomhed kræver det, at de kompetencer, man har erhvervet sig, til stadighed følger med samfundets hastige udvikling. Samtidig er det en forudsætning, at man tilegner sig nye kompetencer. Implementering af samme kan til tider være problematisk, da nye ideer og metoder i starten godt kan være forbundet med problemer og uklarhed.

Hvordan gør jeg min virksomhed klar til udfordringerne ?

Men vil gerne holde fast ved virksomhedens visioner og værdier, og så kan fornyelse være svær…..eller ? En fornyelse kunne eksempelvis være, at virksomhedens medarbejdere tager på kurser i  projektledelse, kommunikation og forandringsledelse. Da alle virksomheder må forholde sig til forandringer, er disse emner ganske relevante for de fleste. Der kommer hele tiden nyt IT og nye systemer, som alle i virksomheden skal lære at arbejde med. For nogle kan dette kræve megen tid og energi. Fornyelse kan skabe uklarhed og forvirring i en virksomheds rutiner og arbejdsmetoder. Overgangen fra gammelt til det nyt kan lettes, ved at indhente professionel hjælp, som kan vise metoder til, hvordan man som virksomhed bedst håndterer disse omvæltninger. Vi vil forsøge at beskrive mere, om den hjælp du kan få, her på sitet via vores blog og på vores Facebook side.

Kvinder og karriere

Kvinder og mænd arbejder i danske virksomheder overalt i landet og i verden, men det er dog ikke en selvfølge, hvis man kigger nogle år tilbage. Kvinder og karrierer hænger godt sammen for nutidens danskere, selvom der stadig er et stykke vej til den omdiskuterede ”ligestilling”. Kvinderne får trods alt større og større indpas i virksomheder, og får stigende opmærksomhed og interesse på arbejdsmarkedet. Kvinderne er dog stadig nødt til at fokusere på udseendet . Selvom faglighed, kompetencer og viden kommer i første række, handler det også om at se godt ud udadtil. Udviklingen fortsætter med forandringer og fornyelse. Kompetenceudvikling er et modeord, og det handler om at følge med og være på.

Det er klart, at der ligger en diskussion i, hvordan udseende og karriere kan og bør hænge sammen, og reelt i dag hænger sammen, men den diskussion  gemmer vi til andre fora.