Hvad betyder “hjemmefra”?
Opslag markeret med “hjemmefra” er et ulønnet projekt, som den studerende kan løse uden at være tilstede på din arbejdsplads. Projektet opbygges udfra din konkrete case, hvilket vil sige, at projekterne vil være af varierende størrelser. Som slutprodukt kan du som arbejdsgiver forvente en veldokumenteret rapport. For at undgå for megen unødig kontakt anbefales der, at opgavens rammer er specificeret. Rent formelt søger de studerende jobopslaget på samme måde som et almindeligt job. Du vælger dernæst den/de studerende, som du vurderer at besidde de rette kompetencer til at løse opgaven. Efter valg af den/de studerende, skal du eftersende en fortrolighedserklæring og ekstra relevant materiale, i det omfang det er relevant og nødvendigt. Det skal være muligt for den studerende, at komme i kontakt med dig enten pr. mail eller telefon i tilfælde af, at der måtte være spørgsmål.

Hvis du finder den rette kandidat, kan du angive opslaget som besat, og hermed vil opslaget automatisk fjernes fra systemet.

Kort og godt:

  • Ubegrænset adgang til frivillig, engageret og veluddannet arbejdskraft, som kan biddrage med den nyeste viden fra universiteterne.
  • Optimerer fremtidens rekruttering blandt de universitetsstuderende.
  • Eksponering af virksomheden blandt et stort netværk af studerende.
  • Udbygger kendskabet til kompetencerne i de respektive studieretninger.
  • Tilfører virksomheden værdi i form af løste opgaver.