Hvad betyder “hjemmefra”?
Et opslag markeret med “hjemmefra” er en lønnet / ulønnet opgave, som du kan løse uden at være tilstede på arbejdspladsen. Dette giver dig en stor fleksibilitet, da du kan tilrettelægge din arbejdstid, så det passer med dit almindelige hverdagsliv. Projektet er altid opbygget ud fra en konkret og virkelighedstro case, hvilket vil sige, at projekterne vil være af varierende størrelser.

Rent formelt søges jobopslaget på samme måde som et almindeligt job. Arbejdsgiver vælger dernæst den/de seniormedarbejdere, som besidder de rette kompetencer til at løse opgaven. Bliver du valgt til opgaven, vil du modtage nødvendig information på mail, så du er i stand til at lave en fyldestgørende besvarelse af den givne problemstilling. Under opgaveskrivningen er det dig ydermere muligt at kontakte arbejdsgiveren på mail, hvis der opstår tvivlsspørgsmål, som er relevante at få afklaret for at løse opgaven.

Finder arbejdsgiver den rette kandidat inden tidsfristen, så er det arbejdsgiverne muligt at slette opslaget på CV-Boost. Det handler altså om regelmæssigt at besøge CV-Boost, så du sikrer dig, at du ikke går glip af muligheden for at søge en opgave, som er målrettet netop dine kompetencer.