Hvad er KARRIERESTARTER?
KARRIERESTARTER er et system, der formidler ulønnede projekter mellem studerende fra videregående uddannelser og private såvel som offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgivere udbyder altså ulønnede projekter, som med rette kan løses af de kompetencer, som de studerende er i besiddelse af. KARRIERESTARTER fordrer stor fleksibilitet, og dette gør, at jobopslagene kan være enten hjemmeopgaver eller projektforløb på arbejdspladsen.

Hvorfor skal man blive en del af KARRIERESTARTER?
Frivillige, ambitiøse og veluddannede studerende venter på at løse netop dine opgaver!
KARRIERESTARTER giver din arbejdsplads adgang til frivillig, engageret og veluddannet arbejdskraft, som kan bidrage med den nyeste viden fra universiteterne. Du får mulighed for at udbygge dit kendskab til kompetencerne hos de respektive uddannelser og studieretninger, og dette kan hjælpe din fremtidige rekruttering. Du deltager derfor som arbejdsgiver i en vidensdelingsproces, hvor du er med til at styrke de studerendes kompetencer, og hvilket vil bidrage til at forbedre Danmarks konkurrencekraft på vidensparameteret. I forlængelse af dette er du som arbejdsgiver forpligtet til at give den studerende skriftlig feedback på den løste opgave.

Kort og godt:

  • Ubegrænset adgang til frivillig, engageret og veluddannet arbejdskraft, som kan bidrage med den nyeste viden fra landets videregående uddannelser.
  • Optimerer fremtidens rekruttering blandt de studerende på videregående uddannelser.
  • Eksponering af virksomheden blandt et stort netværk af studerende.
  • Udbygger kendskabet til kompetencerne i de respektive studieretninger.
  • Tilfører virksomheden værdi i form af løste opgaver.
  • Gå på kandidatsafari.

Hvem kan blive en del af KARRIERESTARTER?
KARRIERESTARTER henvender sig til private såvel som offentlige arbejdsgivere.