Hvad er KARRIERESTARTER?
KARRIERESTARTER er en webplatform, der formidler ulønnede projekter mellem studerende fra videregående uddannelser og private såvel som offentlige arbejdsgivere. Gennem systemet udbyder arbejdsgiveren altså ulønnede projekter, som kan løses af studerende. KARRIERESTARTER fordrer stor fleksibilitet, hvilket gør, at opslagene kan være enten hjemmeopgaver eller projektforløb på arbejdspladsen.

Hvem kan blive en del af KARRIERESTARTER?
KARRIERESTARTER er forbeholdt studerende fra videregående uddannelser. Systemet henvender sig til de studerende, som ønsker at styrke sit CV samt at få sat teori i praksis gennem ulønnede projekter. KARRIERESTARTER er ikke en integreret del af uddannelserne, derfor er det målrettet dem, der kan overskue at arbejde sideløbende med studiet. Det er altså op til dig selv at overveje, om du kan udføre et frivilligt projekt, og stadig opnå de ønskede resultater på uddannelsen.

Hvorfor skal du blive en del af KARRIERESTARTER?

  • Få testet dine teoretiske kundskaber i praksis.
  • Få vurderet dine kompetencer i forhold til de egenskaber og kvaliteter, som erhvervslivet efterspørger.
  • Opbyg dit netværk i erhvervslivet.
  • Styrk dit CV med relevant erhvervserfaring.
  • Arbejdsgiver er forpligtet til at give dig feedback efter fuldført opgave.