Hvad betyder “på kontoret”?
Opslag markeret med “på kontoret” betyder, at den studerende vil være fysisk tilstede på din arbejdsplads. Her skal den studerende indgå på samme vilkår som øvrige ansatte, derfor forventes der, at den studerende følger regler og kutymer på den givne arbejdsplads. Jobbets arbejdsmængde og tidsperiode bestemmes i jobopslaget. Hvis opslaget er blevet tildelt til en studerende, kan opgavebeskrivelsen ikke ændres uden sammentykke fra den studerende. Som arbejdsgiver skal du samtidig være indforstået med, at den studerende har et studie at passe, og derfor er forløbenes intensivitet ofte bestemt af, hvilken periode på året det er (af hensyn til eksamensperiode og lign.). Rent formelt ansøges jobopslaget på samme måde som et almindeligt job. Som arbejdsgiver vælger du dernæst den studerende, som vurderes at besidde de rette kompetencer til at løse opgaven. Den studerende som du vælger, skal du tildele en kontaktperson, som den studerende altid kan henvende sig til, hvis der skulle opstå tvivl om praktiske såvel som opgavespecifikke henseender. Når du har fundet den rette kandidat og markeret opslaget som besat, fjernes opslaget automatisk fra platformen.

Kort og godt:

  • Ubegrænset adgang til frivillig, engageret og veluddannet arbejdskraft, som kan biddrage med den nyeste viden fra universiteterne.
  • Optimerer fremtidens rekruttering blandt de universitetsstuderende.
  • Eksponering af virksomheden blandt et stort netværk af studerende.
  • Udbygger kendskabet til kompetencerne i de respektive studieretninger.
  • Tilfører virksomheden værdi i form af løste opgaver.