Niels Jensen

Projektet resulterede i, at vi kunne bruge vores virksomheds begrænsede ressourcer mere målrettet og effektivt. I en travl hverdag ville vi ikke selv have fået skabt det overblik, som projektet gav os.