CV-Boost vil være Danmarks mest fleksible projektbank, der bygger bro mellem virksomheder og ledige seniorer 50 år +.

Hvorfor gør vi, som vi gør?

Mange seniorer var arbejdsløse ved udgangen af 2020. Undersøgelser viser heldigvis, at arbejdsgivere vægter relevant erhvervserfaring højst, når de skal ansætte. Dette på trods af, at man somme tider fornemmer, at det er alderen, der er problemet……

Vi vil klæde seniorer på med relevant erhvervserfaring sideløbende med det normale hverdagsliv, så de har bedre forudsætninger for igen at indgå på arbejdsmarkedet. Dette vil vi gøre ved at formidle korte og fleksible projekter, som bringer seniormedarbejdere tættere på erhvervslivet igen.